Project
Start
februari 2019

Monitor formulariumgericht voorschrijven

De zorgverzekeraars willen doelmatig voorschrijven van medicatie door de huisarts stimuleren doormiddel van een prestatiebeloning. Vanaf 2018 wordt deze prestatiebeloning toegekend op basis van het Formulariumgericht Voorschrijven, waarbij voorschrijfgegevens uit het eigen HuisartsInformatieSysteem (HIS) worden getoetst aan het gebruikte formularium. Formularia beogen het voorschrijfgedrag van huisartsen in positieve zin te beïnvloeden door middel van regionale of landelijke afspraken tussen zorgverleners over medicamenteuze adviezen bij een bepaalde ziekte of indicatie. Formularia leveren daarmee in potentie een belangrijke bijdrage aan de verbetering van de patiëntenzorg; zowel in kwalitatief opzicht als vanuit het oogpunt van kostenbeheersing in de zorg.

In 2018 is de mate van Formulariumgericht Voorschrijven gebaseerd op de mate waarin de huisartsenpraktijk geneesmiddelen voorschrijft die staan in het gebruikte formularium (NHG of Health Base). Het Nivel heeft daartoe in een eerder project een indicator ontwikkeld en een infrastructuur opgezet waarbij voorschriften uit het eigen registratiesysteem van de huisarts gebruikt worden als basis voor de toetsing. Het Nivel faciliteert deze meting en monitort de uitkomsten, in opdracht van Zorgverzekeraars Nederland (ZN) en de Landelijke Huisarts Vereniging (LHV).

In het vervolgproject Formulariumgericht Voorschrijven (2019-2022) wordt de huidige indicator verder doorontwikkeld. Het aantal formularia waarmee getoetst wordt, wordt verder uitgebreid met regionale formularia en de combinatietoets (gecombineerd toetsen op een regionaal formularium, aangevuld door het NHG formularium). Daarnaast wordt de huidige indicator verder doorontwikkeld tot een set indicatoren die ook toetst of het voorschrift bij de juiste indicatie is voorgeschreven en of de juiste toedieningsvorm is voorgeschreven (zoals bij longmedicatie).
Dit project wordt gesubsidieerd door
ZN (Zorgverzekeraars Nederland)
In dit project werken we samen met
IVM, zorgverzekeraars, ZN en LHV