Start
juli 2009
Monitor ontwikkeling intern toezicht zorginst.
WHO cursus
Contactpersoon:
C. (Cordula) Wagner
Directeur Nivel en hoogleraar patiëntveiligheid VU