Project
Afgesloten
2021

Monitor Pneumokokkenvaccinatiegraad 2020-2021

Duur: april - dec 2021

In het najaar van 2020 is gestart met vaccinatie van oudere mensen tegen pneumokokken. Een pneumokok is een bacterie, waar vooral jonge kinderen en oudere mensen met minder weerstand ziek van kunnen worden. Huisartsen hebben daarom mensen geboren tussen 1941 en 1947 uitgenodigd voor een pneumokokkenprik.

Doel van onderzoek
Inzicht in de pneumokokken vaccinatiegraad is essentieel voor monitoring en evaluatie van deze nationale vaccinatiecampagne.

Methode
Er wordt gebruikgemaakt van gegevens van huisartsenpraktijken die deelnemen aan Nivel Zorgregistraties Eerste Lijn.

Resultaten
De resultaten komen eind september – begin oktober 2021 beschikbaar. Deze kunnen gebruikt worden om voorlichting over de pneumokokkenvaccinatie zo effectief mogelijk op de doelgroepen te richten. Bovendien kunnen betrouwbare gegevens over vaccinaties en het optreden van ziektes bijdragen aan wetenschappelijk onderzoek naar de effectiviteit van vaccinatiecampagnes.
Dit project wordt gesubsidieerd door
RIVM