Project
afgesloten

Monitor Primary Care Developments in Europe

Duur: 2005 - 2007

De eerstelijnsgezondheidszorg (ELGZ) is zeer divers georganiseerd in de landen van de Europese Unie en verandert voortdurend. De organisatie van de ELGZ is van invloed op een beheerste ontwikkeling van de kosten van de gezondheidszorg en op de gezondheid van de bevolking. Het project sluit aan bij aanbevelingen van het advies van de Gezondheidsraad over European Primary Care.

1) hoe kan de ontwikkeling van de ELGZ gemonitord worden in Europa;
2) hoe komt het dat de eerste lijn in bepaalde landen beter ontwikkeld is dan in andere;
3) wat zijn de gevolgen van een sterke eerste lijn voor de kosten en de kwaliteit van de gezondheidszorg?

Literatuuronderzoek, ontwikkeling, testen en implementatie van een ELGZ monitor

De resultaten zullen beschikbaar worden gemaakt via de websites van het NIVEL en van het European Forum on Primary Care.
Dit project wordt gesubsidieerd door
NIVEL (project voor financiering ingediend bij Europese Commissie, Directoraat-Generaal Gezondheid en Consumentenbescherming (SANCO)