Project
afgesloten

Monitor videonetwerken

Verwacht wordt dat videonetwerken (=beeldaudioverbindingen) de komende jaren een belangrijk communicatiemiddel worden tussen cliënten, mantelzorgers en medewerkers van de thuiszorg.
Deze monitorstudie gaat in op de vraag hoe de invoering van videonetwerken bij zorginstellingen en bij zorggebruikers vorm krijgt. Ook wordt in de monitor aandacht besteed aan kosten, de ervaren kwaliteit van zorg en de ervaren veiligheid en zelfstandigheid van zorggebruikers.
Minimaal 1 keer per jaar vindt er schriftelijk vragenlijstonderzoek plaats bij managers en (bij een substantiële aantal nieuwe aansluitingen ook) bij cliënten, mantelzorgers en thuiszorgmedewerkers. Tevens worden registraties opgevraagd bij managers over de geïndiceerde en feitelijk geleverde zorg via het videonetwerk en thuis.
In de eerste monitorrapportage (2005) bleek dat onder andere door technische problemen de invoering van videonetwerken langzaam gaat. De cliënten die nu reeds een aansluiting op het videonetwerk hebben, oordelen daar in het algemeen positief over, bijvoorbeeld voor wat betreft de gevolgen van het videonetwerk voor de ervaren veiligheid.
Dit project wordt gesubsidieerd door
Actiz