Project
afgesloten

Monitor zorg- en leefsituatie van mensen met astma of COPD - derde fase 2010 2012

Het NIVEL voert sinds 2001 de astma-/COPD-monitor uit (eerste fase 2001 - 2004; tweede fase 2005 - 2008). Dit is de derde fase 2010-2012. Binnen de monitor wordt door middel van panelonderzoek inzicht verkregen in de zorg- en leefsituatie van mensen met astma of COPD in Nederland over de periode 2010 t/m 2012 en in vergelijking met eerdere jaren. Het gaat daarbij om de ervaringen en behoeften van mensen met astma of COPD zelf ten aanzien van hun kwaliteit van leven, hun ziektebeleving en zelfmanagement, hun zorggebruik, de ervaren kwaliteit van zorg en hun maatschappelijke positie. Het verkregen inzicht is in de eerste plaats bedoeld voor de ontwikkeling, monitoring en evaluatie van het beleid van het Astma Fonds. Daarnaast kunnen de gegevens ook door andere partijen (overheid, zorgaanbieders) worden gebruikt ter ontwikkeling van beleid, ter verbetering van de zorg- en dienstverlening en voor wetenschappelijke doeleinden.
1. Hoe ontwikkelt de zorg- en leefsituatie van mensen met astma en COPD zich over de periode 2010 - 2012?
2. Zijn er veranderingen waarneembaar in deze ontwikkelingen ten opzichte van voorgaande jaren?
3. Welke factoren liggen ten grondslag aan gesignaleerde ontwikkelingen?
panelonderzoek, jaarlijkse metingen bij panel van mensen met astma of COPD. Aangehaakt aan het Nationaal Panel Chronisch zieken en Gehandicapten
Actuele peiling + rapportage in vorm van factsheet (najaar 2010)
Rapport met kerngegevens over de zorg (december 2010)
Dit project wordt gesubsidieerd door
astmafonds