Project
afgesloten

Monitor Zorg- en leefsituatie van mensen met astma en COPD - fase 2

Duur: 2005 - 2009

In dit project worden jaarlijks gegevens verzameld bij een landelijk representatief panel van circa 800 mensen met astma en COPD over hun zorg- en leefsituatie. De gegevens zijn bedoeld voor de ontwikkeling, monitoring en evaluatie van het beleid van het Nederlands Astma Fonds en andere partijen in de zorg voor mensen met astma of COPD.

De vraagstelling behelst de volgende thema’s:
1. het gebruik en de behoeften aan zorg en ondersteuning en de ervaren kwaliteit ervan,
2. het zelfmanagementgedrag (o.a. roken, bewegen, medicatie-therapietrouw),
3. de maatschappelijke situatie (arbeidsparticipatie, sociale participatie en vrijetijdsbesteding, financiële positie),
4. de kwaliteit van leven,
5. emancipatie en empowerment.

Voor alle thema’s geldt dat het zowel gaat om het in kaart brengen van ontwikkelingen (monitoringdoel) als om het onderzoeken van de wensen, behoeften en ervaringen op deze terreinen (patiëntenperspectief).

Het project loopt parallel aan het Nationaal Panel Chronisch zieken en Gehandicapten (zie CHR-005). Ten behoeve van dit project zijn bij de samenstelling van het NPCG mensen met astma en COPD via huisartsenpraktijken extra geselecteerd. Mensen met astma of COPD nemen jaarlijks deel aan een extra ziektespecifieke enquête, naast de halfjaarlijkse enquêtes ten behoeve van het NPCG.

De resultaten worden gepubliceerd in factsheets - ten behoeve van beleidsdoeleinden - en wetenschappelijke Engelstalige artikelen.
Dit project wordt gesubsidieerd door
Nederlands Astma Fonds