Project
afgesloten

Monitoren effecten publiciteitscampagne depressie

Het ministerie van VWS start eind september 2016 een brede publiekscampagne met als doel depressie makkelijker bespreekbaar te maken. In 2016 richt de campagne zich vooral op jonge vrouwen (18-35) en jongeren (13-18).
Het is van belang om de instroom van patiënten nauwkeurig te monitoren, om te voorkomen dat door een extra toestroom, mensen met hun mogelijke hulpvragen niet goed terecht kunnen.
Heeft de depressie campagne van VWS invloed op de patienteninstroom in de huisartsenpraktijken?
We beantwoorden deze vraag met de morbiditeitsdata die in NIVEL Zorgregistraties wekelijks worden verzameld. De morbiditeit is geclassificeerd in de International Classification of Primary Care Van iedere afzonderlijke diagnose is het mogelijk per week het aantal gerapporteerde gevallen per 100.000 ingeschreven patiënten te geven.
Op basis van deze data kunnen we van afzonderlijke symptomen en stoornissen uitmaken of deze per week eind september meer of minder zijn gepresenteerd dan in verschillende perioden daarna (tot 26 december). Er wordt specifiek gekeken naar de verandering in de instroom van jonge vrouwen en adolescenten.
Dit project wordt gesubsidieerd door
VWS