Project
Afgesloten

Monitoring 'Eén tegen eenzaamheid' deel 1, 2015-2018

Op dit moment zijn in Nederland 1,3 miljoen mensen ouder dan 75 jaar. De verwachting is dat dit in 2030 2,1 miljoen mensen zijn. Met het programma ‘Eén tegen eenzaamheid’ wil de overheid eenzaamheid onder ouderen eerder signaleren en doorbreken. Maatschappelijke organisaties, gemeenten, bedrijven en ondernemers en de Rijksoverheid slaan hiervoor de handen ineen.

Doel
Dit onderzoek draagt bij aan een monitoring van belangrijke indicatoren die laten zien of het doel van het programma dichterbij komt.

Inrichting
Dit onderzoek betsaat uit tweede delen, waarvan dit het eerste deel is. Het tweede deel luidt: Monitoring 'Eén tegen eenzaamheid' deel 2, 2019-2020.

Methode
Hiervoor wordt gebruikgemaakt van gegevens over 2015-2018 die betrekking hebben op eenzaamheid en maatschappelijke participatie. Deze gegevens verzamelen we bij de Nivel-Panels waaraan veel ouderen deelnemen.
Dit project wordt gesubsidieerd door
ministerie van VWS