Project
Start
juni 2020

Monitoring 'Eén tegen eenzaamheid' deel 2, 2019-2020

Op dit moment zijn in Nederland 1,3 miljoen mensen ouder dan 75 jaar. De verwachting is dat dit in 2030 2,1 miljoen mensen zijn. Tien procent van de ouderen in Nederland is heel eenzaam en wil graag meer meedoen en gezien worden. Eenzaamheid heeft een negatief effect op het welzijn van mensen en kan leiden tot allerlei problemen. Met het programma ‘Eén tegen eenzaamheid’ wil de overheid eenzaamheid onder ouderen eerder signaleren en doorbreken. Maatschappelijke organisaties, gemeenten, bedrijven en de Rijksoverheid slaan hiervoor de handen ineen.

Doel
Dit onderzoeksproject draagt bij aan een monitoring van belangrijke indicatoren die laten zien of het doel van het programma dichterbij komt.

Inrichting
Dit project bestaat uit tee delen, waarvan dit het tweede deel is. Deel 1 luidt: Monitoring 'Eén tegen eenzaamheid' deel 1, 2015-2018


Methode
In de Participatiemonitor monitoren we jaarlijks hoe het is gesteld met eenzaamheid onder en maatschappelijke participatie van ouderen. We gebruiken hiervoor vragenlijstonderzoek in het Nationaal Panel Chronisch zieken en Gehandicapten (NPCG) waaraan jaarlijks 800 ouderen deelnemen en we gebruiken metingen in het Consumentenpanel met 1.600 ouderen uit de algemene bevolking.

Resultaten
Op 7 december 2020 heeft minister de Jonge de Tweede Kamer geïnformeerd met een brief over de voortgang van het programma ‘Eén tegen eenzaamheid’. Dit onderzoek maakte daar deel van uit.
Dit project wordt gesubsidieerd door
Minsterie van VWS