Project
Afgesloten
2021

Monitoring Griepvaccinatiegraad t.b.v. het Nationaal Programma Grieppreventie 2017-2021

Duur: jan 2017 - dec 2021

Achtergrond
Inzicht in de vaccinatiegraad van het Nationaal Programma Grieppreventie (NPG) is essentieel voor monitoring en evaluatie van de nationale vaccinatiecampagne.

Onderzoeksvraag
Wat is de jaarlijkse influenzavaccinatiegraad in Nederland?

Methode
Voor het onderzoek wordt gebruikgemaakt van gegevens van huisartsen die deelnemen aan Nivel Zorgregistraties Eerste Lijn.

Resultaat
Jaarlijkse rapporten met de inzichten in de vaccinatiegraad in het algemeen en binnen specifieke indicatiegroepen op basis van leeftijd en/of een medische indicatie.

Dit project wordt gesubsidieerd door
RIVM