Project
afgesloten

Monitoring the performance and development of primary care in the European Region of the World Health Organization; development and pilot testing of instruments

Duur: 2006 - 2007

Veel landen in de Europese regio van de WHO hebben sedert het begin van de jaren ’90 hun eerstelijns zorgsysteem drastisch hervormd. In de betreffende landen, maar ook bij internationale organisaties als de WHO bestaat behoefte aan informatie over de stand van zaken en hoe het zorgsysteem zich verder ontwikkelt, in het licht van de beleidsvoornemens.

Is het mogelijk om een instrument te ontwikkelen en in de praktijk te beproeven op toepasbaarheid, waarmee in verschillende landen een profiel van eerstelijnszorg kan worden gemeten?

De kern van het survey instrument, dat uniform zal zijn voor toepassing in alle landen, bestaat uit een set indicatoren en andere informatie betreffende de structuur, het proces en de resultaten van eerstelijnszorg. Daarbij wordt zowel de vraag- als de aanbodzijde betrokken. Daarnaast is er een deel dat verschilt per land, waarin de specifieke situatie van de eerste lijn en de geldende beleidsprioriteiten worden beschreven. Het instrument wordt ontwikkeld op basis van relevante publicaties en bijdragen van experts in landen waar het zal worden gebruikt.

Het project zal uitmonden in een bruikbaar instrument. Over het proces van totstandkoming zal een artikel worden gepubliceerd.
Dit project wordt gesubsidieerd door
WHO Europe
In dit project werken we samen met
WHO Europe en lidstaten