Project
afgesloten

Monitoring vaccinatiegraad Nationaal Programma Grieppreventie

Inzicht in de vaccinatiegraad van het Nationaal Programma Grieppreventie (NPG) is essentieel voor monitoring en evaluatie van de nationale vaccinatiecampagne.
Wat is de jaarlijkse influenzavaccinatiegraad in Nederland?
Voor het onderzoek wordt gebruik gemaakt van gegevens van huisartsen die deelnemen aan NIVEL Zorgregistraties eerste lijn.
Inzicht in de vaccinatiegraad in het algemeen en binnen specifieke indicatiegroepen op basis van leeftijd en/of een medische indicatie.
Dit project wordt gesubsidieerd door
RIVM