Project
afgesloten

Monitoring van de eerstelijns mondzorgcapaciteit in Nederland: actualiseren en historiseren van ramingparameters

Het betreft in eerste instantie het monitoren en actualiseren van:
? De ramingsparameters over het arbeidsaanbod en de opleidingen per 1-1-2011.
? Enkele parameters betreffende de vraag naar eerstelijns mondzorg, gespecificeerd voor tandartsen en mondhygiënisten.
Ten tweede bestaat behoefte aan een monitoring terug in de tijd, een ‘historiserende analyse’ van de ramingsparameters voor tandartsen en mondhygiënisten. Een historiserende analyse van een aantal parameters, bijvoorbeeld van het aantal werkzame tandartsen en mondhygiënisten over de periode 2000-2010, is van belang om zo de extrapolaties naar de toekomst toe beter te kunnen onderbouwen, en meer inzicht te krijgen in de achterliggende dynamiek en determinanten van de parameters.
? Welke bestaande en nieuwe bronnen kunnen ontsloten worden ten behoeve van de monitoring van de parameters voor de capaciteitsramingen eerstelijns mondzorgberoepen?
? Welke parameters voor de capaciteitsramingen eerstelijns mondzorgberoepen dienen op basis van deze monitoring voor 2011 bijgesteld te worden en waarom?
? Van welke parameters voor de capaciteitsramingen eerstelijns mondzorgberoepen is het mogelijk om een historiserende analyse uit te voeren voor de periode 2000-2010?
? Wat volgt uit deze historiserende analyse over de periode 2000-2010, en wat zijn de gevolgen hiervan voor de aanstaande en toekomstige capaciteitsramingen van de eerstelijns mondzorgberoepen in Nederland?
Voor de ramingsparameters betreffende de vraag naar de eerstelijns mondzorg in Nederland, zal in kaart worden gebracht wat het CBS, het RIVM, de NMT, het SCP en VEKTIS/ZN aan nieuwe gegevens beschikbaar heeft. Het gaat dan bijvoorbeeld om de publicaties over het POLS (Periodiek Onderzoek Leef Situatie) en de NMT-peilstations die in 2011 verschijnen.
Voor de ramingsparameters betreffende het aanbod en de opleiding van eerstelijns mondzorgberoepen, zal in kaart worden gebracht wat in 2011 de nieuwe gegevens zullen zijn die de HBO-raad, het CBS, het BIG- en andere kwaliteitsregisters, de NVM, de NMT en de ANT opleveren danwel publiceren.
De tweede set vraagstellingen betreffende de historiserende analyse zal voor een groot deel gebruik maken van de bronnen die hiervoor reeds zijn genoemd. Zo nodig zullen bij de betreffende instanties en contactpersonen ‘historische’ gegevens over de periode 2000-2010 opgevraagd worden.
Deze gegevens vormen de basis van een aantal trendanalyses. Speciale aandacht gaat hierbij naar het verloop van de geconstrueerde trends en de betekenis hiervan voor extrapolatie naar de toekomst toe in termen van betrouwbaarheid, validiteit en scenario-ontwikkeling.
De monitoring van de parameters over 2011 zullen in notities voor de verschillende ELM-vergaderingen in 2011 besproken worden, afhankelijk van de beschikbaarheid en het verschijnen van nieuwe gegevens. Daarna zal de notitie, of delen daarvan, gebruikt worden voor de openbare publicaties van zowel het NIVEL als het Capaciteitsorgaan.
Dit project wordt gesubsidieerd door
Capaciteitsorgaan