Project
afgesloten

Monitoring van gezondheid en zorg op de BES-eilanden

Op de BES-eilanden is behoefte aan meer up-to-date en volledige informatie over gezondheid en zorg.
In hoeverre is het mogelijk om op basis van routine zorgdata uit huisartsenpraktijken informatie te verzamelen over gezondheid en zorg op de BES-eilanden.
Methoden: Interviews, gegevens extracties, analyse van routine zorgdata.
Doel: Stappenplan om te komen tot bruikbare gegevens.
Dit project wordt gesubsidieerd door
RIVM