Project
afgesloten

MULTICARE: Personeel met een multiculturele achtergrond in verpleeghuizen. Deelproject 2: Communicatie en interactie tussen personeel met een multiculturele achtergrond, management en cliënten

Achtergrond
Het aantal mensen met een niet-westerse achtergrond groeit zowel in Nederland als in Noorwegen. Hiermee vormen zij een belangrijk potentieel om personeelstekorten in de ouderenzorg op te lossen. In Europa zal het aantal ouderen de komende jaren sterk toenemen. Met name het aantal ouderen van 80 jaar en ouder met een complexe zorgvraag, dat op enig moment gebruik zal maken van een verpleeghuis. Met de vergrijzing stijgt ook de leeftijd van personen op de arbeidsmarkt. Hierdoor is minder personeel beschikbaar om voor deze ouderen te zorgen; dit resulteert in een toenemende druk op verpleeghuizen om personeel te werven en te behouden én om efficiënt kwaliteit van zorg te leveren.

Doelen
Doelen van deze studie zijn:
1) het onderzoeken en vergelijken van werkervaringen van medewerkers met een multiculturele achtergrond, intercollegiale communicatie en management
2) onderzoeken van ervaringen van cliënten, familieleden en medewerkers in een omgeving met verschillende culturen.

Methoden
Voor het onderzoek zal gebruik worden gemaakt van verschillende onderzoeksmethoden, waaronder observaties, focusgroepen en interviews. Het onderzoek wordt uitgevoerd in vier Noorse verpleeghuizen en één of twee verpleeghuizen in Nederland. Per verpleeghuis zal één afdeling worden geselecteerd op basis van het aantal medewerkers met een multiculturele achtergrond.

Resultaten
Resultaten zullen worden gepubliceerd in artikelen in internationale tijdschriften, korte samenvattingen en via een website die ten behoeve van het onderzoek wordt opgesteld. Daarnaast zullen resultaten worden teruggekoppeld aan beleidsmakers, medewerkers en bestuurders van verpleeghuiszorg in Noorwegen en Nederland.
Dit project wordt gesubsidieerd door
The Research Council of Norway, Division for Society and Health
In dit project werken we samen met
HOGSKOLEN I BERGEN (Bergen University College)