Project
afgesloten

Naar een keten Farmaceutische Zorg
Evaluatie Werkwijze De Centrale Apotheek

De Centrale Apotheek (DCA) wil de rol van de huisarts als regisseur van de eerstelijnszorg ondersteunen en faciliteren inzake de medicatiebewaking- en verstrekking en richt zich vooral op de patiënten met chronisch medicatiegebruik.
Het doel van het onderzoek is het verschaffen van inzicht in de effecten van de werkwijze van De Centrale Apotheek (DCA) op de facetten medicatieveiligheid, therapietrouw, organisatie van de zorg, patiëntenervaringen en kosten.
Vier deelonderzoeken:
1) kwaliteit van de dossiervoering op basis van medicatiedossiers van huisartsen die met DCA samenwerken, waarbij gegevens uit het Landelijk Informatie Netwerk Huisartsenzorg (LINH) en landelijke referentiecijfers als referentiemateriaal worden gebruikt;
2) kwaliteit van het voorschrijven eveneens op basis van medicatiedossiers van DCA-met LINH-gegevens als referentiemateriaal;
3) gevolgen voor de organisatie van de praktijk op basis van gegevens uit semi-gestructureerde interviews met zorgverleners in de DCA-huisartspraktijken;
4) gevolgen voor de patiënten op basis van schriftelijke enquêtes
Na 1 jaar wordt een tussenrapportage verwacht waarin een eerste inzicht geboden wordt in de gevolgen van de werkwijze van DCA
Dit project wordt gesubsidieerd door
Stichting EKFZ
In dit project werken we samen met
Universiteit Maastricht (prof. dr. W. Groot)