Project
afgesloten

'Naar een monitoring van gezondheid en zorg op de BES- eilanden'

Op de BES eilanden is behoefte aan meer up-to-date en volledige informatie over gezondheid en zorg.

In hoeverre is het mogelijk om op basis van routine zorgdata uit huisartsenpraktijken informatie te verzamelen over gezondheid en zorg op de BES eilanden?

Interviews, gegevens extracties, analyse van routine zorgdata.
Stappenplan om te komen tot bruikbare gegevens.
Dit project wordt gesubsidieerd door
RIVM