Project
afgesloten

Naasten van mensen met een beperking in coronatijd

Duur project: mei - augustus 2020

We onderzoeken hoe het tijdens de coronacrisis gaat met naasten van mensen met een beperking en met welke ondersteuning zij geholpen zouden zijn.

Context: corona
Door de huidige situatie zijn er risicofactoren die ervoor kunnen zorgen dat de situatie een naaste van iemand met een beperking negatief beïnvloeden, zoals:
- het weer thuis wonen van het familielid,
- het zich zorgen maken over de mensen die in de instellingen verblijven,
- het wegvallen van sociale steun door de (zelf-)isolatie,
- het verrichten van zorgtaken waarvoor men zich wellicht niet kundig voelt.

Onderzoeksvragen
Op basis van het onderzoek kunnen we een vollediger beeld krijgen van de veranderingen in de situatie van naasten. We onderzoeken:
- of de professionele zorg en ondersteuning is gestopt,
- of er (digitale) alternatieven zijn geregeld,
- hoe de toegang tot hulpmiddelen en medicatie is,
- welke zorgtaken naasten nu (weer) zelf doen.

Methode
Aan het onderzoek werken ervaringsdeskundige naasten mee.
Het onderzoek vindt plaats in de periode van 1 mei tot 1 september. Het bestaat uit vragenlijstonderzoek met gesloten en open vragen. We voeren dit uit onder onder meer naasten uit het Panel Samen Leven van het Nivel.

Resultaten
We verwachten resultaten in augustus 2020.
Dit project wordt gesubsidieerd door
minsterie van VWS