Project
afgesloten

Nader kwantitatief onderzoek niet-BIG geregistreerde psychologen en orthopedagogen

Uit het NIVEL-rapport ‘Het arbeidsaanbod van psychologen, orthopedagogen en verpleegkundig specialisten GGZ in 2012’ bleek dat een groot aantal master psychologen en orthopedagogen in de diverse branches binnen de sector Zorg en Welzijn werkzaam zijn zonder BIG-registratie. Het precieze aantal is echter niet bekend omdat ten tijde van de ramingsenquête (december 2011) alleen personen zijn benaderd via een steekproef uit de masters die lid zijn van het NIP respectievelijk het NVO. De psychologen en orthopedagogen die geen lid zijn van het NIP en de NVO (en niet BIG-geregistreerd zijn) maar wél werkzaam zijn in de zorg, verzorgen waarschijnlijk een substantiële hoeveelheid zorgvraag. In de praktijk zetten organisaties zowel BIG-geregistreerde als niet-BIG-geregistreerde psychologen en orthopedagogen in.
Hoeveel niet-BIG-geregistreerde psychologen en orthopedagogen zijn anno 2012 werkzaam in de zorg en wat is hun huidige/toekomstige werkzaamheid in de zorg en welke zorgvraag bedienen niet-BIG-geregistreerde psychologen en orthopedagogen anno 2012?
Omdat er geen centraal register is waar dergelijke personen in staan, moet dit gebeuren via de instellingen waar zij vermoedelijk werkzaam zijn. Dat zijn waarschijnlijk de zelfde soort instellingen waar ook de niet-BIG geregistreerde NIP- en NVO-leden werkzaam zijn. Door eerst een steekproef van dat soort instellingen te benaderen en vervolgens de daar werkzame niet-BIG geregistreerde psychologen en orthopedagogen, kunnen deze alsnog opgespoord worden. Daarbij zal overigens ook (opnieuw) een aantal niet-BIG geregistreerde NIP- en NVO-leden gevonden worden.
(1) het actuele arbeidsaanbod in personen en Fte’s van de niet-BIG-geregistreerde psychologen en orthopedagogen in Nederland en de door hen bediende zorgvraag, (2) een vergelijking van het arbeidsaanbod van niet-BIG-geregistreerde psychologen en orthopedagogen en de door hen bediende zorgvraag met dat van de BIG-geregistreerde GG-beroepen, daarbij voortbouwend op de feiten en cijfers die verzameld zijn voor het onderzoek van NIVEL/Capaciteitsorgaan naar het arbeidsaanbod van GG-beroepen in 2012 en (3) een beschrijving van ‘opwaartse’ taakherschikking en ‘neerwaartse’ taakherschikking.
Dit project wordt gesubsidieerd door
Capaciteitsorgaan