Project
Start
januari 2005

Nationaal Panel Chronisch zieken en Gehandicapten (NPCG)

Duur: jan 2005 - continu

Achtergrond
Binnen het Nationaal Panel Chronisch zieken en Gehandicapten (NPCG), voorheen Patiëntenpanel Chronisch Zieken (PPCZ), wordt sinds 1998 op continue wijze informatie verzameld over de zorg- en leefsituatie van mensen met een somatische chronische ziekte en/of een lichamelijke beperking. De gegevens worden verzameld vanuit patiëntenperspectief.

Data
In het onderzoek van het NPCG worden de volgende gegevens in kaart gebracht:
1. de ervaren gezondheid en kwaliteit van leven;
2. het gebruik en de behoeften aan zorg en ondersteuning en de ervaren kwaliteit ervan;
3. de maatschappelijke situatie (o.a. wonen, werk, sociale participatie, vervoer/mobiliteit, financiële situatie).
Voor alle thema’s geldt dat het zowel gaat om het in kaart brengen van ontwikkelingen (monitoringdoel) als om het onderzoeken van de wensen, behoeften en ervaringen op deze terreinen (patiëntenperspectief).

Landelijk representatief panel
Het NPCG is een landelijk representatief panel van circa 3500 mensen van 15 jaar en ouder met een chronische ziekte en/of een lichamelijke beperking. Werving van panelleden vindt plaats via huisartsenpraktijken (landelijke steekproeven, op basis van medische diagnose) en periodieke bevolkingsonderzoeken (in samenwerking met het CBS, op basis van een screener voor beperkingen). De panelleden ontvangen jaarlijks twee reguliere enquêtes (in het voor- en najaar). Daarnaast ontvangen mensen met een longziekte een derde enquête die is afgestemd op hun aandoening. Een enkele keer per jaar wordt panelleden gevraagd om deel te nemen aan een extra peiling, interview of focusgroep.

Resultaat
De gegevens worden gebruikt voor het jaarlijks opstellen van diverse rapporten ten behoeve van de monitoringfunctie van het panel en voor het uitvoeren van verdiepingsstudies, waarvoor de onderwerpen door een breed samengestelde programmacommissie worden gekozen. Bovendien worden NPCG-gegevens gebruikt voor veel andere onderzoeken (door of op verzoek van derden) en rapportages.
Dit project wordt gesubsidieerd door
Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport
Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid