Project
Start
juli 2020

Nationale projectmanager OECD PaRIS

Duration: juli 2020 - dec 2023

The Netherlands participates in the international PaRIS project of the OECD, in which countries work together to develop, standardize and implement a new generation of indicators that measure the outcomes and experiences of health care that are most important to people. Nivel has been appointed as National Project Manager (NPM) to coordinate the project with the PaRIS consortium and to implement it in the Netherlands.

Goal
The ultimate goal of the project is to map and explain inter- and intra-country variation in patient experiences with a view to cross-country learning.

Method
In this project, patients from general practices will use a survey to indicate their experiences with the care provided (Patient Reported Experience Measures or PREMs) and the perceived outcomes of the care (Patient Reported Outcome Measures or PROMs).

Expected results
- Policy makers will be better able to focus on efforts needed to improve quality.
- Healthcare providers will better understand how to improve the quality of care they provide.


Duur: jul 2020 - dec 2023

Nederland neemt deel aan het internationale PaRIS project van de OECD, waarin landen samenwerken aan het ontwikkelen, standaardiseren en implementeren van een nieuwe generatie indicatoren die de uitkomsten en ervaringen van gezondheidszorg meten die het belangrijkst zijn voor mensen. Het Nivel is als National Project Manager aangesteld om het project met het PaRIS consortium te coördineren, en in Nederland uit te voeren.

Doel
Het uiteindelijke doel van het project is om variatie tussen en binnen landen in patiëntenervaringen in beeld te brengen en te verklaren met het oog op onderling leren tussen landen.

Methode
In dit project zullen patiënten van huisartspraktijken via een survey hun ervaringen aangeven met de geleverde zorg (Patient Reported Experience Measures ofwel PREMs) en de ervaren uitkomsten van de zorg (Patient Reported Outcome Measures ofwel PROMs).

Verwachte resultaten
- Beleidsmakers zullen beter kunnen focussen op inspanningen die nodig zijn voor kwaliteitsverbetering.
- Zorgverleners zullen beter begrijpen hoe ze de kwaliteit van de zorg die ze bieden kunnen verbeteren.
In dit project werken we samen met
Consortium PaRIS