Project
Start
juli 2020

Nationale projectmanager OECD PaRIS: coördineren van de ontwikkeling en implementatie van een nieuwe generatie indicatoren voor uitkomsten en ervaringen van zorg

Duur: juli 2020 - dec 2023

Achtergrond
Nederland neemt deel aan het internationale project PaRIS van de OECD, waarin landen samenwerken aan het ontwikkelen, standaardiseren en implementeren van een nieuwe generatie indicatoren die de uitkomsten en ervaringen van gezondheidszorg meten die het belangrijkst zijn voor mensen. Het Nivel is als National Project Manager aangesteld om het project met het PaRIS consortium te coördineren, en in Nederland uit te voeren.

Doel
Het uiteindelijke doel van het project is om variatie tussen en binnen landen in patiëntenervaringen in beeld te brengen en te verklaren met het oog op onderling leren tussen landen.

Methode
In dit project zullen patiënten van huisartspraktijken via een survey hun ervaringen aangeven met de geleverde zorg (Patient Reported Experience Measures ofwel PREMs) en de ervaren uitkomsten van de zorg (Patient Reported Outcome Measures ofwel PROMs).

Resultaten
- Beleidsmakers zullen beter kunnen focussen op inspanningen die nodig zijn voor kwaliteitsverbetering.
- Zorgverleners zullen beter begrijpen hoe ze de kwaliteit van de zorg die ze bieden kunnen verbeteren.
In dit project werken we samen met
Consortium PaRIS