Project
afgesloten

Niet-behandelen als keuze in de zorg

De toenemende mogelijkheden op gebied van diagnostiek en behandelingen hebben geleid tot de vraag of alle mogelijke zorg ook daadwerkelijk geboden moet worden en geaccepteerd moet worden door de patiënt. ‘Niet behandelen’ kan gewenst zijn in termen van kwaliteit van leven maar kan ook kosten besparen.

Welke ontwikkelingen hebben zich in de afgelopen 10 jaar voorgedaan wat betreft het ‘niet behandelen’ op drie niveaus in de zorg (overheid, zorgverlener, patiënt)?

Drie tot vier casussen dienen als leidraad.
Desk research, secundaire analyses op reeds verzamelde data, interviews met stakeholders, korte peiling in het Consumentenpanel Gezondheidszorg en een invitational conference voor het einde van het project.

Deze overzichtsstudie brengt in kaart de mate waarin ‘niet behandelen’ voorkomt, onder welke condities dit gebeurt en welke overwegingen een rol spelen, en hoe ‘niet behandelen’ (beter) kan worden ingebed in de zorg.
Dit project wordt gesubsidieerd door
VWS