Project
afgesloten

Nivel-bijdrage aan de Zorgbalans

De Zorgbalans wordt gemaakt door het RIVM in opdracht van het ministerie. De Zorgbalans is een overzicht van de prestaties van de Nederlandse gezondheidszorg op macroniveau
Wat zijn de prestaties van de Nederlandse gezondheidszorg
De Zorgbalans wordt samengesteld op basis van (secundaire analyses van) bestaande data. Het NIVEL beschikt over zeer veel en zeer rijke databestanden waar een deel van de indicatoren uit de Zorgbalans mee worden aangevuld of geactualiseerd
Een aanvulling en actualisatie van indicatoren uit de Zorgbalans
Dit project wordt gesubsidieerd door
VWS
In dit project werken we samen met
RIVM (Michael van den Berg)