Project
afgesloten

NIVEL Kennissyntheses

Een keerzijde van het vele onderzoek dat wordt gedaan, is dat het steeds moeilijker wordt om al deze resultaten op een betekenisvolle manier te kunnen overzien. Kennissyntheses moeten dit probleem oplossen.
Hoe kan bestaande kennis over de manier waarop de gezondheidszorg functioneert op een betekenisvolle manier worden geworden aangewend in de Nederlandse beleidscontext?
Primair een verkenning van (inter)nationaal gepubliceerde materialen, eventueel aangevuld met expertinterviews met key-stakeholders in de Nederlandse beleidscontext.
Als eerste wordt een kennissynthese gemaakt rond het thema populatiegebonden bekostiging. Ervaringen met varianten van populatiegebonden bekostiging worden geanalyseeerd op hun relevantie voor de Nederlandse situatie beoordeel. Overige onderwerpen worden nader ingevuld.
Dit project wordt gesubsidieerd door
VWS