Project
Start
januari 2017

Nivel Zorgregistraties Eerste Lijn gegevensaanvragen

Het is mogelijk om Nivel Zorgregistraties gegevens (NZR-003) over de eerstelijnszorg in Nederland aan te vragen. Onder dit projectnummer worden alle gegevensaanvragen afgehandeld en gedocumenteerd.