afgesloten
NIVEL Zorgregistraties Gegevensaanvragen
Het is mogelijk om NIVEL Zorgregistraties gegevens (NZR-003) over de eerstelijnszorg in Nederland aan te vragen. Onder dit projectnummer worden alle gegevensaanvragen afgehandeld en gedocumenteerd.
Contactpersonen (2)