Project
afgesloten

NIVEL's contribution to ViRgil: resistance against antiviral drugs

Duur: 2004 - 2008

De toenemende resistentie van virussen tegen antivirale geneesmiddelen is zorgelijk, met name in het licht van een dreigende pandemie van influenza. Dit project maakt deel uit van het ViRgil Network of Excellence waarin experts uit Europese landen samenwerken in het onderzoek naar diverse aspecten van resistentie van (hepatitis- en influenza-)virussen tegen antivirale middelen. Het NIVEL draagt hierin bij door de bestudering van de omvang en impact van resistentie van het influenza-virus tegen antivirale middelen.

In welke mate komt resistentie tegen antivirale middelen voor bij de circulerende influenzavirustypen en wat is de potentiële impact van deze resistentie op het beloop van een influenza-pandemie?

Op basis van literatuurgegevens en empirische virologische gegevens wordt een inschatting gemaakt van de omvang en de potentiële impact van de resistentie van het influenzavirus voor antivirale geneesmiddelen.

Inzicht in de potentiële gevolgen van resistentie van het influenzavirus voor antivirale geneesmiddelen in termen van ziektegevallen, zorggebruik en sterfte.
Dit project wordt gesubsidieerd door
Europese Commissie, Directoraat Wetenschap en Technologie ontwikkeling (6e kaderprogramma)
In dit project werken we samen met
Royal College of General Practitioners Birmingham Research Unit (dr. D.M. Fleming)