Project
afgesloten

Noodzaak en omvang van de inzet van een professionele tolk in de zorg: een inventarisatie

Er is meer zicht nodig op wanneer, in welke situaties en bij welke zorgvragen, de inzet van een professionele tolk noodzakelijk is voor het leveren van goede kwaliteit van zorg aan anderstalige patiënten.

Bij welke patiënten en type zorgvragen is het noodzakelijk om professionele tolken in te zetten, en wat is de omvang van deze groep?

1) Landelijke webenquête onder zorgverleners in vijf sectoren (ziekenhuiszorg, huisartsenzorg, GGZ, JGZ, verloskunde);
2) Registraties van kenmerken van consulten met anderstalige patiënten (bijv. geslacht, leeftijd, zorgvraag, inzet tolk) in vier grootstedelijke gebieden (Amsterdam, Den Haag, Rotterdam en Utrecht).

Digitaal rapport en internationaal artikel.
Dit project wordt gesubsidieerd door
KNMG