Project
Start
januari 2017

NZR EPD cluster gegevensaanvragen

Het is mogelijk om Nivel Zorgregistraties gegevens (NZR-019) over de eerstelijnszorg in Nederland aan te vragen. Onder dit projectnummer worden alle gegevensaanvragen afgehandeld en gedocumenteerd.