Project
Start
februari 2020

OECD PaRIS: ontwikkeling van een enquête onder patiënten met chronische aandoeningen

Duur: feb 2020 - jan 2024

Achtergrond
Veel landen hebben te maken met een grote toename van het aantal inwoners met (meerdere) chronische aandoeningen. Hierdoor verandert de zorgvraag en moeten landen hun gezondheidszorgsysteem aanpassen om kwalitatief goede zorg te kunnen verlenen aan mensen met (meerdere) chronische aandoeningen, die ook toekomstbestendig is. Eerstelijnszorg speelt hierbij een belangrijke rol. De Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling (OESO) ondersteunt landen in de hervorming van hun gezondheidszorgsysteem. Een van de manieren waarop dit gebeurt is door structuren, processen en uitkomsten van zorg in landen te monitoren en te vergelijken. Dit gebeurt al op een groot aantal indicatoren, maar nog niet op zogenoemde patiënt-gerapporteerde indicatoren.Omdat de stem van de patiënt juist heel belangrijk is ter verbetering van de chronische zorg, hebben de OESO-lidstaten de OESO gevraagd om dergelijke indicatoren te (laten) ontwikkelen en de implementatie ervan in de deelnemende landen te ondersteunen.

Doel
In opdracht van de Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling (OESO) ontwikkelt een internationaal consortium, onder leiding van Nivel, een enquête om wereldwijd de ervaringen en uitkomsten van zorg te kunnen meten onder eerstelijnszorggebruikers van 40 jaar en ouder. Deze enquête wordt de PAtient-Reported indicators Survey (PARiS) genoemd. Met de enquête te ontwikkelen kunnen relevante niet-ziektespecifieke indicatoren van chronische zorg worden gemeten.

Methode
De enquête zal bestaan uit een vragenlijst over de ervaringen en uitkomsten van zorg voor eerstelijnszorggebruikers van 40 jaar en ouder en een vragenlijst voor eerstelijnszorgverleners om informatie over de structuur en organisatie van de zorg te verkrijgen.

Projectplanning
Het PaRIS-SUR project kent twee fasen:
1. Ontwikkeling, vertaling en uittesten van de vragenlijsten (2020-2021);
2. Ondersteuning van coördinatoren in de deelnemende landen bij het uitvoeren van een pilot van de PaRIS-enquête en landelijke implementatie ervan (2021-2024).

Consortium
Het consortium bestaat uit het Nivel, Ipsos MORI, University of Exeter, Avedis Donabedian Institute en Optimedis AG.
Dit project wordt gesubsidieerd door
Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling (OESO)
In dit project werken we samen met
OESO, Ipsos MORI, University of Exeter, Avedis Donabedian Institute, Optimedis AG en nationale projectcoördinatoren