Project
Start
december 2019

Ondersteuning EU Health Programme van de Europese Commissie

Het Nivel werkt binnen dit project samen in een internationaal team met vijf partnerorganisaties binnen de EU om ondersteuning te geven aan het EU Health Programme van de Europese Commissie.

Doel van het project
We richten ons op het bieden van wetenschappelijke en logistieke ondersteuning aan expertgroepen die door het DG SANTE zijn ingericht op het terrein van public health en de organisatie van de zorg.

Resulaten
Een eerste project is het in kaart brengen van hoe de General Data Protection Regulation (GDPR) in de EU lidstaten is geïmplementeerd en in de praktijk tot uitvoering is gebracht, gevolgd door het in kaart brengen van eventuele obstakels en oplossingen.
Dit project wordt gesubsidieerd door
Consumers, Health, Agriculture and Food Executive
In dit project werken we samen met
Europese Commissie, DG SANTE, EUHealthSupport Consortium (Nivel, RIVM, infeurope, AMSE, RCSI, LEGINDA)