Project
afgesloten

Ondersteuning internationale activiteiten

Duur: 2006 - 2008

Onderzoek wordt in toenemende mate op Europees niveau gefinancierd en uitgevoerd. Het NIVEL wil in de komende jaren meer Europese onderzoekssubsidies verwerven. Daarvoor moeten tijdig prioriteiten worden gesteld en moet gericht geïnvesteerd worden in de voorbereiding. In dit project gebeurt dat.

Het project heeft de volgende doelen:
- het opbouwen van een internationaal netwerk van onderzoekers en instituten die geïnteresseerd zijn in deelname aan internationaal onderzoek met instrumenten die vergelijkbaar zijn met de CQ-index
- een overzicht van activiteiten op het gebied van patiëntenraadpleging in de landen van de Europese Unie (deze informatie zal worden verzameld tijdens het opbouwen van het internationale netwerk)

Er zal een pilotonderzoek plaats vinden waarin de ervaringen met ziekenhuiszorg worden onderzocht in Nederland, België en Duitsland. Bijzondere aandacht krijgt daarin de vergelijking van de ervaringen van mensen die over de grens zijn opgenomen in een ziekenhuis.

- rapportage van het pilotonderzoek
- overzicht van activiteiten op het gebied van patiëntenraadpleging in de EU-landen
- het opstellen van kansrijke voorstellen voor subsidie uit het KP7 dan wel het SanCo actieprogramma 2007 op prioritaire beleidsterreinen van het Ministerie van VWS
Dit project wordt gesubsidieerd door
VWS