Project
afgesloten

Ondersteuning van medisch specialistische beroepsverenigingen bij het bepalen van de benodigde capaciteit van hun beroepsgroep in de komende 10 a 15 jaar.

Voor het ramingsmodel dat wordt gebruikt om de benodigde instroom in de medische vervolgopleidingen te bepalen dienen een aantal zogenaamde werkproces- en vraagparameters worden ingeschat. Hierin spelen medisch specialistische beroepsverenigingen een belangrijke rol. Op dit moment is er behoefte aan een nieuwe, goed onderbouwde en uniforme methode voor dit inschattingsproces om de toekomstige vraag naar medisch specialisten in de toekomst te bepalen.

Wat is nodig om medisch specialistische verenigingen zodanig te begeleiden in een discussie over, en waardering van, werkproces- en vraagparameters die leidt tot een realistische, gevalideerde en uniform onderbouwde input voor het ramingsmodel?

Focusgroepen, groepsbeslissingsondersteuning en pilots

Een gevalideerde methode om medisch specialistische beroepsverenigingen te begeleiden bij het inschatten van de vraagparameters uit het rekenmodel, een focusgroep-draaiboek, instructie- en informatiemateriaal, alsook een rapport dat beschrijft hoe deze vernieuwde aanpak in de praktijk is verlopen.
Dit project wordt gesubsidieerd door
Capaciteitsorgaan