Project
afgesloten

Onderzoek Capaciteitsramingen 2006-2007

Duur: april 2006 - juni 2007

In 1999 is het Capaciteitsorgaan voor medische en tandheelkundige vervolgopleidingen opgericht. Het Capaciteitsorgaan beoogt de veldpartijen en de Minister van VWS te informeren over de gewenste instroom in de medische en tandheelkundige vervolgopleidingen. Daartoe wordt ieder voorjaar door het Capaciteitsorgaan een Capaciteitsplan gemaakt. De gegevens voor dit Capaciteitsplan worden ontleend aan achtergrond- en ramingstudies die door het NIVEL en Prismant worden uitgevoerd.

Om inzicht te blijven houden in ontwikkelingen op de arbeidsmarkt voor medische en tandheelkundige specialisten wordt in 2006-2007, net als in voorgaande jaren, het aanbod en de vraag nauwlettend gevolgd. Daartoe zullen achtergrondstudies worden opgesteld voor huisartsen, medisch specialisten, verpleeghuisartsen, Sociaal geneeskundigen en tandheelkundig specialisten. Indien de vraag en aanbodontwikkelingen het noodzakelijk maken worden er in 2006-2007 ook capaciteitsramingen worden uitgevoerd voor genoemde beroepsgroepen.

Het grootste deel van de aanbod en vraaggegevens zullen worden afgeleid uit bestaande gegevensbronnen, zoals bijvoorbeeld de gegevens van de registratiecommissies van de KNMG, de huisartsenregistratie van het NIVEL, CBS, Prismant etc. De gegevens zullen vervolgens worden opgeslagen in het Artsen raming informatiesysteem (ARIS).

Op basis van de achtergrondstudies kan door het Capoaciteitsorgaan worden besloten om voor een aantal beroepen aanvullende capaciteitsramingen uit te voeren. In totaal zullen er vijf achtergrondstudies worden opgesteld (huisartsen, sociaal-geneeskundigen, medisch specialisten, verpleeghuisartsen/ artsen gehandicaptenzorg en tandheelkundig specialisten.
Dit project wordt gesubsidieerd door
Capaciteitsorgaan
In dit project werken we samen met
Prismant