Project
Start
januari 2016

Onderzoek met de Landelijke Database Oefentherapie (LDO): dataverzameling van verleende oefentherapeutische zorg 2019 - continu

Achtergrond
De Landelijke Database Oefentherapie (LDO) is ontwikkeld en in gebruik genomen tussen 2016-2018, in opdracht van VvOCM. Het is een registratienetwerk waarbinnen het Nivel gegevens verzamelt, verwerkt en beheert over verleende oefentherapeutische zorg.

Doel
De Landelijke Database Oefentherapie dient meerdere doelen:

  • Door landelijke cijfers te genereren over verleende oefentherapeutische zorg kan het vak oefentherapie beter worden onderbouwd.
  • Aangesloten praktijken kunnen de eigen cijfers vergelijken met de landelijke cijfers (benchmark) en daarmee inzicht krijgen in de kwaliteit van hun handelen.
  • De verzamelde informatie wordt gebruikt voor onderzoek- en beleidsdoeleinden, door het Nivel zelf en door andere partijen.

Werkwijze
Continue deelname van praktijken oefentherapie aan de dataverzameling ten behoeve van de Landelijke Database Oefentherapie.

Resultaten
Door het doen van analyses met de LDO-gegevens bieden we inzicht in zaken als:
1.Wat zijn kenmerken van patiënten die worden behandeld door de oefentherapeut?
2.Op welke wijze komen patiënten bij de oefentherapeut?
3.Wat is het zorggebruik van patiënten bij de oefentherapeut?
4.Wat is er bekend over de gezondheidsproblemen van patiënten die de oefentherapeut bezoeken in termen van diagnoses en meetgegevens?
5.Wat zijn de algemene doelen van de behandeling en welke verrichtingen worden er uitgevoerd?
6.Wat is het resultaat van de behandelin

Deze inzichten worden jaarlijks gedeeld op de Nivel-website. 
Daarnaast worden de LDO-gegevens gebruikt voor onderzoek en beleid om de oefentherapeutische zorg beter te maken. 

Dit project wordt gesubsidieerd door
Vereniging van Oefentherapeuten Cesar en Mensendieck (VvOCM)