Project
afgesloten

Onderzoek naar de relatie tussen therapietrouw aan medicatie en gezondheidsuitkomsten bij astma

De relatie tussen therapietrouw aan medicatie, ernst van de ziekte en klinische uitkomsten bij astma is complex. In de dagelijkse praktijk lijken patiënten hun medicatie aan te passen aan de mate waarin ze denken deze nodig te hebben. Een hoge therapietrouw kan dan wijzen op een slecht gecontroleerde astma.

Wat is de impact van (veranderingen in) therapietrouw op astma uitkomsten en vice versa? Ofwel: in hoeverre resulteert een hoge therapietrouw in een goed gecontroleerde astma?

Met multilevel analyses wordt gekeken naar de (longitudinale) relatie tussen therapietrouw en verschillende astma uitkomsten en naar de voorspellers van variatie in therapietrouw en uitkomsten binnen en tussen patiënten.

Deze studie geeft inzicht in de relatie tussen therapietrouw en gezondheidsuitkomsten bij astma.
Dit project wordt gesubsidieerd door
Respiratory Effectiveness Group (REG)
In dit project werken we samen met
Universiteit Utrecht, dep. Farmacoepidemiologie en Farmacotherapie (dr. Ellen Koster)
Universiteit van Amsterdam, dep. Communicatiewetenschappen (dr. Alex Dima)