Project
Afgesloten
2015

Onderzoek naar het aantal, de kenmerken en spreiding van ergotherapeuten, 2014-2015

Het NIVEL heeft vanaf 1995 bijna tweejaarlijks een vragenlijst uitgezet onder alle ergo-therapeuten in Nederland. In dit onderzoek wordt de gegevensverzameling gecontinueerd voor peildatum 2014.

-Hoeveel ergotherapeuten zijn er werkzaam in Nederland en wat zijn hun kenmerken?
-In welke werkvelden/expertisegebieden zijn ergotherapeuten werkzaam, wat is de omvang van hun werkzaamheden?
-Wat is de geografische spreiding van werkzame ergotherapeuten?
Internet-vragenlijst onder alle ergotherapeuten

Begin 2015 worden resultaten gepubliceerd op de NIVEL-website en zal een brochure worden opgesteld. Daarnaast wordt een artikel beoogd voor het tijdschrift voor het Nederlands Tijdschrift voor Ergotherapie.
Dit project wordt gesubsidieerd door
Ergotherapie Nederland (EN)