Project
afgesloten

Onderzoek naar het aantal, kenmerken en spreiding van ergotherapeuten

In de periode 1995- 2007 heeft het NIVEL twee jaarlijks een vragenlijst uitgezet onder alle ergotherapeuten in Nederland. Dit project is in 2007 stopgezet.
Aangezien er na 2007 nauwelijks actuele gegevens beschikbaar zijn over het aanbod aan ergotherapeuten, is er een toenemende vraag om de gegevensverzameling over het aanbod aan ergotherapeuten weer op te pakken.
1. Hoeveel ergotherapeuten zijn er werkzaam in Nederland en wat zijn hun kenmerken (geslacht, leeftijd )
2. In welke werkvelden zijn ergotherapeuten werkzaam en wat is de omvang van hun werkzaamheden (FTE, aantal uren, tijd voor patiëntenzorg en administratie)
3. Wat is de geografische spreiding van werkzame ergotherapeuten
De gegevensverzameling zal voor een groot deel via internet worden uitgevoerd. Basisbronnen zijn verder het gegevensbestand van het Kwaliteitsregister Paramedici en het ledenbestand van EN.
Er wordt een internetapplicatie tot stand gebracht. Vervolgens worden statistieken opgesteld die zowel in een brochure worden opgenomen als op de NIVEL website Beroepen in de zorg. Tevens zal een artikel worden opgesteld
Dit project wordt gesubsidieerd door
Ergotherapie Nederland (EN)
In dit project werken we samen met
ergotherapie Nederland (Bea van Bodegom)