Project
Afgesloten
2012

Onderzoek naar het aantal, kenmerken en spreiding van oefentherapeuten, 2011-2012

In 2002 is het NIVEL gestart met de tweejaarlijkse gegevensverzameling onder alle oefentherapeuten in Nederland. De laatste peiling vond plaats in 2010. In dit onderzoek wordt de gegevensverzameling gecontinueerd voor peildatum 2012.

- Hoeveel oefentherapeuten zijn er werkzaam in Nederland
- In welke werkvelden zijn oefentherapeuten werkzaam en wat is de omvang van hun werkzaamheden
- Wat is de geografische spreiding van werkzame oefentherapeuten

Internet-vragenlijst onder alle oefentherapeuten

Aan het eind van 2012 worden de resultaten gepubliceerd op de website van het NIVEL en zal een brochure worden opgesteld alsmede een artikel in het tijdschrift “Beweegreden”
Dit project wordt gesubsidieerd door
Vereniging voor Oefentherapie Cesar en Mensendieck (VvOCM)
Projectpartners
VvOCM