Project
afgesloten

Onderzoeksprogramma zelfmanagementondersteuning door verpleegkundigen bij mensen met ongeneeslijke aandoeningen

Duur: januari 2014 - december 2018

Zelfmanagement voor patiënten met progressieve ongeneeslijke ziekten is niet vanzelfsprekend. Hun fysieke en / of cognitieve achteruitgang kan betekenen dat zelfmanagementvaardigheden beperkt zijn. Zelfmanagementondersteuning door verpleegkundigen kan deze vaardigheden versterken en is daarom van belang.

Hoe kunnen verpleegkundige interventies bijdragen aan zelfmanagement van patiënten en mantelzorgers die geconfronteerd zijn met progressieve ongeneeslijke ziekten?

Het onderzoeksprogramma zal zich in eerste instantie richten op zelf-managementsupport bij twee relevante subgroepen, te weten patiënten en mantelzorgers geconfronteerd met:
(a) ongeneeslijke kanker, of
(b) dementie.

De volgende vijf onderzoekstadia worden in beide subgroepen doorlopen:
1. Verkenning van zelfmanagement ondersteuningsbehoeften en veelbelovende interventies;
2: Keuze/definitief ontwerp van zelfmanagementsupportinterventies;
3. Validatie en eerste test;
4. Trial naar de effectiviteit;
5. Kennisoverdracht en implementatie.

Het onderzoeksprogramma zal bijdragen aan een wetenschappelijke basis voor zelfmanagementondersteuning door verpleegkundigen, wat uiteindelijk leidt tot betere zorg voor ongeneeslijk zieke patiënten en hun mantelzorgers Daarnaast zal het onderzoeksprogramma leiden tot langdurige samenwerking tussen onderzoekers, docenten en verpleegkundigen in de regio Utrecht-Amsterdam.
Dit project wordt gesubsidieerd door
ZonMw – programma Tussen Weten en Doen
In dit project werken we samen met
VUmc, AMC, Hogeschool Inholland, Hogeschool van Amsterdam e.a.