Project
Afgesloten
2017

Online interventies m.b.t. arbeidsparticipatie van mensen met een gezondheidsbeperking (apr-dec 2017)

Duur: apr - dec 2017

Achtergrond
Werken of passend werk vinden met een chronische ziekte of beperking is niet eenvoudig. Online ondersteuningsprogramma’s kunnen mensen met een chronische ziekte of beperking helpen bij het werken aan oplossingen voor hun werkgerelateerde problemen.

Doel
We onderzoeken welke Nederlandstalige en Vlaamse online programma’s er bestaan die zich richten op ondersteuning en bevordering van arbeidsparticipatie van mensen met een beperking, wat zijn hun kenmerken zijkn en wat de kwaliteit ervan is? Ook richten we ons op de vraag hoe mensen met een beperking, werkgevers en zorgverleners deze programma’s kunnen vinden?

Methode
Het onderzoek bestaat uit verschillende fasen:
- Eerst stellen we de criteria waaraan de programma’s moeten voldoen.
- Dan vindt een brede inventarisatie plaats, waarvoor we een groot aantal organisaties, bedrijven en kennisinstituten in Nederland en Vlaanderen benaderen met het verzoek relevante programma’s op te geven aan ons.
- Met een vragenlijstonderzoek brengen we de kenmerken van opgegeven programma’s in kaart en maken we hier een rapportage over.
- Vervolgens ontwikkelen we een ondersteuningswijzer (website) voor mensen met een beperking, waarin de gevonden programma's van interventies worden opgenomen. Gebruikers zijn hier intensief bij betrokken.

Resultaat
Een rapport en een toegankelijke ondersteuningswijzer (website) voor mensen met een beperking waarin zij beknopte, duidelijke informatie kunnen vinden over de gevonden programma’s en hun kwaliteit, met links naar de websites/aanbieders van deze programma’s.
Dit project wordt gesubsidieerd door
UWV
In dit project werken we samen met
Lectoraat Arbeid & Gezondheid van de Hogeschool van Arnhem & Nijmegen
RIVM-Centrum Gezond Leven
JKVG zvw mensen met beperking
Adviescommissie: Patiëntenfederatie Nederland, Ieder(in), De Normaalste Zaak, SGBO, ArboNed, VUmc, UMC Groningen, Stichting Centrum Werk Gezondheid, Divosa, UWV