Project
afgesloten

Ontwikkelen IZEP: Instrument voor ZelfEvaluatie van de Patiëntveiligheidscultuur op een ziekenhuisafdeling.

Duur: januari 2006 - september 2006

Aanleiding
Voor een goed werkend veiligheidsmanagement systeem in ziekenhuizen is (ook) een juiste cultuur nodig. Maar wat is een juiste veiligheidscultuur? Bij Shell heeft men een zelfevaluatie instrument om de veiligheidcultuur te evalueren. Idee is dat zo’n instrument ook gebruikt zou kunnen worden in de zorgsector.

Doel
Het ontwikkelen van het instrument IZEP, dat handvatten biest bij het bediscussiëren van de veiligheidscultuur op een ziekenhuisafdeling in een multidisciplinaire setting.

Methode
Voor het Ontwikkeling van een Instrument voor Zelf evaluatie van de Patiëntveiligheidscultuur (IZEP) gebruiken we het voorbeeld van het zelfevaluatie-instrument ‘Understanding your culture’ van Shell:
1. We vertalen we het Shell- instrument 'Understanding your culture’ en passen hem aan aan de Nederlandse ziekenhuissituatie.
2. we testen het instrument in een pilotstudie op vijf Nederlandse ziekenhuisafdelingen.

Resultaat
Het project resulteert in IZEP, een instrument voor bediscussiëren van de veiligheidscultuur op een ziekenhuisafdeling in een multidisciplinaire setting. Daarnaast geeft IZEP inzicht in het begrip veiligheidscultuur, in hoe mensen met verschillende functies over veiligheid en cultuur denken en in wat de sterke en zwakke punten zijn t.a.v. de cultuur op een afdeling. Op basis van deze bevindingen kunnen vervolgens verbeterplannen worden gemaakt.
Dit project wordt gesubsidieerd door
ZonMw
In dit project werken we samen met
VMS-zorg partners: Orde van Medisch Specialisten, Vereniging van ziekenhuizen (NVZ), Landelijk Expertisecentrum Verpleging en Verzorging