Project
Afgesloten
2020

Ontwikkelen Kennisagenda Uitkomstgerichte Zorg

Duur project: febr - juni 2020

Doel
De vormgeving en invulling van een interactieve kennisagenda voor het landelijk programma Uitkomstgerichte Zorg (UZ), met als uiteindelijke doel
1. de verbetering van de kwaliteit van leven voor de patiënt
2. de verhoging van het werkplezier en kwaliteit van de zorgverlener

Methode
De ontwikkeling van een kennisagenda UZ is een gefaseerd en interactief proces. Om tot prioritering te komen, zijn de vertegenwoordigers van de samenwerkende partijen geconsulteerd.

Resultaat
Het eindresultaat van dit project is een notitie waarin de resultaten beschreven zijn van de eerste prioritering van kennisvragen voor de korte en langere termijn door vertegenwoordigers van de samenwerkende partijen en de coördinatoren van de aparte programmalijnen. Op basis van deze prioritering bestaat voor alle partijen de mogelijkheid om hun achterban te raadplegen.
Daarnaast bevat de notitie een concreet advies voor de inrichting van een onderzoeksplatform om de beantwoording van kennisvragen gedurende de loop van het programma te faciliteren.
Dit project wordt gesubsidieerd door
Universitair Medische Centra (NFU), Nederlandse Federatie
Projectpartners
Federatie Medisch Specialisten (FMS), Persoonlijke Verzorging (PV), Zorgverzekeraars Nederland (ZN), ministerie van VWS, Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen (NVZ), Zorginstituur Nederland (ZiNL), Zelfstandige Klinieken Nederland (ZKN), Verpleegkundigen & Verzorgenden Nederland (V&VN). Nederlandse Federatie van Universitair Medische Centra (NFU)