Project
afgesloten

Ontwikkelen van cliëntervaringsindicatoren en etalageplus-informatie met betrekking tot de eerstelijns verloskundige zorg

Duur: mei 2010 - december 2010

Om de kwaliteit binnen de Eerstelijns Verloskunde zichtbaar te maken, is in augustus 2009 het project Zichtbare Zorg Eerstelijns Verloskunde gestart. Binnen het project Zichtbare Zorg Eerstelijns Verloskunde wordt informatie ontwikkeld op drie niveaus:
- Zorginhoudelijke indicatoren
- Cliëntvaringen
- Etalageplus-informatie

Dit onderzoek heeft betrekking op het ontwikkelen van cliëntervaringsindicatoren en etalageplus-informatie.

1. Welke cliëntervaringsindicatoren voor de eerstelijns verloskundige zorg zijn wenselijk om te meten?
2. Welke indicatoren zijn voorhanden of moeten nog ontwikkeld worden om cliëntervaringen in de eerstelijns verloskundige zorg te kunnen meten?
3. Hoe kunnen cliëntervaringsindicatoren gemeten worden, welk meetinstrument kan daarvoor het beste worden gebruikt?
4. Welke etalageplus-informatie is wenselijk om uit te vragen?

Ontwikkelen van een cliëntenvragenlijst, uittesten door middel van online en schriftelijke dataverzameling, bijstellen en rapporteren

- een set cliëntervaringsindicatoren en een gevalideerde vragenlijst waarmee deze indicatoren gemeten worden;
- een etalageplus-informatieset en een vragenlijst hoe deze items uitgevraagd worden;
- een eindrapportage waarin is opgenomen hoe de resultaten (van het onderzoek) zijn bereikt, de daarbij gebruikte methoden en technieken, de op het onderzoek gebaseerde conclusies, een inhoudsopgave en een samenvatting.
Dit project wordt gesubsidieerd door
VWS via Programma Zichtbare Zorg