Project
afgesloten

Ontwikkelen van een Europese richtlijn om de transmurale zorg aan patiënten met kanker te verbeteren (CANCON).

During the upcoming years, the number of cancer patients will increase substantially. An adjusted organisation of cancer care is thus required. It is expected that the role of primary care in this process will grow, demanding, among others, improved balancing between health care suppliers.

Aims
With our research we contribute to imorive the organisation of out-of-hospital care for patients with cancer during three different stages of the disease; the stage of screening, the stage of aftercare and the stage of palliative care.

Methods
We combine all best-evidence / best-practices experiences available in Europe to develop a guideline.

Results
Quality of care during different stages of cancer will improve.


NEDERLANDSTALIGE SAMENVATTING

Het aantal patiënten met kanker gaat de komende jaren fors toenemen, dit komt onder andere doordat de behandelmethodes voor kanker verbeterd zijn, de kans op sterfte is afgenomen, en door vergrijzing van de populatie. De organisatie voor de zorg van patiënten met kanker zal hierdoor ook veranderen, waaronder de rol van de huisarts, deze zal gaan groeien. Dit vraagt om betere afstemming tussen zorgverleners.

Doelen
Met ons onderzoek dragen we bij aan de verbetering van de organisatie van de zorg aan patiënten met kanker tijdens verschillende fase van de aandoening; zowel de extramurale gezondheidszorg als de nuldelijns- en eerstelijnszorg. We richten ons hiervoor op:
(1) verbeteren van vroege opsporing,
(2) betere en coherente zorg in de nazorgfase
(3) betere palliatieve zorg.

Methode
Op basis van bestaande best-evidence en best-practice-ervaringen in Europa ontwikkelen we een richtlijnwaarin alle facetten voor de behandeling van patiënten met kanker binnen de extramurale zorg worden besproken.

Beoogd resultaat
Patiënten met kanker krijgen adequatere zorg in de nazorg en/of palliatieve fase. In de vroeg fase van kanker krijgen patiënten adequatere diagnostiek.
Dit project wordt gesubsidieerd door
EU
VWS
In dit project werken we samen met
National Institute of public health, (IVZ), Ljubljana, Slovenia
National Center of Public Health and Analyses, Ljubljana, Slovenia
Norwegian University of Science and Technology (NTNU), Trondheim, Norway