Project
afgesloten

Ontwikkelen van een Europese richtlijn om de transmurale zorg aan patiënten met kanker te verbeteren (CANCON).

Het aantal patiënten met kanker gaat de komende jaren fors toenemen, dit komt onder andere doordat de behandelmethodes voor kanker verbeterd zijn, de kans op sterfte is afgenomen, en door vergrijzing van de populatie. De organisatie voor de zorg van patiënten met kanker zal hierdoor ook veranderen, waaronder de rol van de huisarts, deze zal gaan groeien. Dit vraagt om betere afstemming tussen zorgverleners
Verbetering van de organisatie van de extramurale gezondheidszorg, de nulde- en eerste lijns zorg, voor patiënten met kanker tijdens verschillende fase van de aandoening; (1) verbeteren van vroege opsporing, (2) betere en coherente zorg in de nazorgfase en (3) betere palliatieve zorg.
Op basis van bestaande best-evidence/best-practice ervaringen in Europa een richtlijn ontwikkelen waarin alle facetten voor de behandeling van patiënten met kanker binnen de extramurale zorg worden besproken.
Patiënten met kanker krijgen adequatere zorg in de nazorg en/of palliatieve fase. In de vroeg fase van kanker krijgen patiënten adequatere diagnostiek.
Dit project wordt gesubsidieerd door
EU
VWS
In dit project werken we samen met
National Institute of public health, (IVZ), Ljubljana, Slovenia
National Center of Public Health and Analyses, Ljubljana, Slovenia
Norwegian University of Science and Technology (NTNU), Trondheim, Norway