Project
Afgesloten
2019

Ontwikkelen zorginhoudelijke modules Dementie

Duur: mrt 2018 - jun 2019

Achtergrond
Voor het bieden van zo goed mogelijke zorg aan mensen met dementie is het belangrijk om zoveel mogelijk bij hun wensen en behoeften aan te sluiten. Communicatie speelt daarin een belangrijke rol. De aard van de ziekte maakt dat communicatie met iemand met dementie niet altijd even makkelijk en eenduidig is.

Doel
Om verpleegkundigen en verzorgenden hierin te ondersteunen ontwikkelen wij zorginhoudelijke modules Dementie.

Methode
De inbreng van de praktijk is de basis voor de ontwikkeling van deze zorginhoudelijke modules.
- Mmiddels een vragenlijst wordt onderzocht welke knelpunten verpleegkundigen en verzorgenden ervaren in de communicatie met mensen met dementie. - Ook vinden interviews met mantelzorgers en mensen met dementie plaats.
- Aan de hand van de knelpuntenanalyse wordt bepaald over welke themas de zorginhoudelijke modules zullen gaan.
- De modules worden op basis van literatuurverkenningen, practice-based kennis. Dit alles in nauw overleg met een werkgroep.
- De zorginhoudelijke modules worden door verpleegkundigen en verzorgenden getest in een praktijktest.
- Aan de hand van de uitkomsten van deze test worden de zorginhoudelijke modules definitief gemaakt.

Resultaat
Rapport, zorginhoudelijke modules Dementie
Dit project wordt gesubsidieerd door
ZonMw programma Kwaliteit van Zorg: Ontwikkeling Kwaliteitsstandaarden
Projectpartners
Trimbos-instituut
Vilans,
V&VN
Alzheimer Nederland