Project
afgesloten

Ontwikkeling CQ-index Jeugdgezondheidszorg

Duur: 2008 - 2009

In het kader van de benchmark JGZ zijn in dit onderzoek de klantervaringen met de jeugdgezondheidszorg in beeld gebracht.

Op basis van de gegevens die bij dit onderzoek worden verzameld, worden de volgende vragen beantwoord:
1. ‘Welke kwaliteitsaspecten kunnen worden onderscheiden in de jeugdgezondheidszorg?’
2. ‘Wat zijn de psychometrische eigenschappen van het meetinstrument?’
3. ‘Wat is het discriminerend vermogen van het meetinstrument?’
4. ‘Hoe moet het meetinstrument worden aangepast om het te optimaliseren?’
5. ‘Wat waren de feitelijke ervaringen van cliënten met de zorg?’

Er zijn volgens de porcedures die beschreven staan in het handboek voor de CQ-index, 4 vragenlijsten ontwikkeld, deze zijn afgenomen en van alle vragenlijsten zijn de psychometrische eigenschappen vastgesteld en van een vragenlijsten eveneens het discriminerend vermogen.

4 gevalideerde CQ-index vragenlijsten
Dit project wordt gesubsidieerd door
Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport
In dit project werken we samen met
Project maakte onderdeel uit van de benchmark JGZ en werd uitgevoerd in samenwerking met ActiZ
GGD Nederland (Projectleider Leon de Haas)