Project
afgesloten

Ontwikkeling CQ Index Mammacare

Duur: 2006 - 2007

Het NIVEL ontwikkelt in dit project een CQ Index Mammacare, een vragenlijst die de kwaliteit van borstkankerzorg vanuit het perspectief van patiënten gaat meten. Deze vragenlijst past in de vraaggestuurde zorg die op dit moment wordt vormgegeven in Nederland en binnen een hele verzameling CQ Index vragenlijsten die daarvoor worden ontwikkeld.

1) Wat zijn de ervaringen van patienten die gebruik hebben gemaakt van borstkankerzorg?
2) Welke kwaliteitsaspecten kunnen worden onderscheiden aan borstkankerzorg?
3) Wat is het belang dat patiënten aan deze kwaliteitsaspecten hechten?
4) Wat zijn de feitelijke ervaringen ban patiënten met deze kwaliteitsaspecten?

Voorbereiding: samenstellen projectgroep, vaststellen onderzoeksplan. Constructie: focusgroepsdiscussies houden; concept vragenlijst ontwikkelen op basis van de resultaten van deze discussies en eerdere literatuur / bestaande vragenlijsten.

Het onderzoek zal een meetinstrument opleveren die de kwaliteit van borstkankerzorg vanuit het perspectief van patiënten meet. Dit meetinstrument is psychometrisch getest en is klaar voor het vaststellen van het discriminerend vermogen.
Dit project wordt gesubsidieerd door
ZonMw
In dit project werken we samen met
CBO (Teun van Barneveld), BVN (Riet van der Heide), Zorgverzekeraars Agis (Menno Hemrika), Delta Lloyd (Harm Bruins Slot), Menzis (Ineke Harms), VGZ/IZA (Gertjan Vos), verenigd in de Stichting Miletus (Caroline van Weert)